Biz Zikrdən sonra Zəburda da yer üzünə yalnız mənim saleh bəndələrimin varis olacağını yazmışdıq. (Ənbiya:105)
Image

Həzrəti Nərciz Xatun (s.ə.)

 

Həzrətin (ə.f.) uca məqamlı anası, Nərciz Xatundur (s.ə.) ki, öz növbəsində atası tərəfindən Yəşua qızı Qeysəri Rum övladıdır, anası tərəfindən Həzrəti Şəmun (ə.s.)  nəslindəndir ki o, Həzrəti İsanın (ə.s.) həvarilərindən olmuşdur.

Həzrəti Nərcizin (s.ə.) Susən və Məleykə ləqəbləri də olmuşdur. Böyük məqamlı xanım Qeysəri Rum padşahının sarayında yaşadığı dönəmdə, yuxusunda Peyğəmbər (s.ə.a.s.) onu Həzrəti İsadan (ə.s.) və Həzrəti Şəmundan (ə.s.) İmam Həsən Əskəri (ə.s.) üçün elçilik edərək istəməsini görmüşdür. Həzrəti İsa (ə.s.) bu evlilikdən olduqca şad oldu. Peyğəmbər (s.ə.a.s.) cənab Şəmunun (ə.s.) razılığı ilə müvafiq olaraq kəbin xütbəsini oxudu və onu (Nərciz xatunu) İmam Həsən Əskəriyə (ə.s.) həyat yoldaşı olaraq qərar verdi. Sonra isə Həzrəti Nərciz (ə.s.) digər yuxusunda Həzrəti Zəhranın (s.ə.) əmri ilə müsəlman olur.

 

Rumlular ilə müsəlmanlar arasında baş verən müharibələrin birində o xanım, yuxuda İmam Həsən Əskəridən (ə.s.) əmr alaraq xidmətçi qiyafəsində müharibədə iştirak etməklə müsəlmanların torpağına gəlir və Rumluların məğlubiyyəti nəticəsində əsir düşərək başqa əsirlərlə birgə Bağdada gətirilir. İmam Hadi (ə.s.) ilahi elmin vasitəsi ilə bütün bu macəralardan agah idi. O, öz dost və qonşusu olan Buşr ibni Süleymanı Nərciz Xatunu (s.ə.) almaq üçün Bağdadda olan Dəclə çayının sahilinə göndərdi. İmam (ə.s.) dostu Buşra o xanımın bütün həya, şəxsiyyət və vüqarını olduğu kimi başa salmışdır ki, onu tanıya və beləliklə də əsirlər satılan bazardan onu ala bilsin. Bu məqsədlə İmam (ə.s.) içində 220 dinar (qızıl pul vahidi) ilə dolu olan kisəni və Rum xətti ilə yazılmış məktubu Buşra təhvil verdi ki, əgər o bunu qəbul etməzsə məktubu oxumaqla razı olsun. Buşr həmin bazara gedib o xanımı əsirlərin arasından tapa bildi. Buşr həm İmamın məktubunu, həm də pul kisəsini qul satan şəxsə verməklə Həzrəti Nərciz Xatunu (s.ə.) özü ilə Samirraya gətirdi. İmam Hadi (ə.s.) öz bacısı Həzrəti Həkiməni (s.ə.) yanına çağıraraq ona buyurdu: ”Ey Allah Rəsulunun qızı! Nərcizi öz evinə apar, ona İslamın fərz və sünnətlərini öyrət ki, o xanım övladım Həsənin yoldaşı və Həzrəti Məhdinin anası olacaqdır.” (Biharul Ənvar, “Axırıncı səfir” macəraları kitabı)