Biz Zikrdən sonra Zəburda da yer üzünə yalnız mənim saleh bəndələrimin varis olacağını yazmışdıq. (Ənbiya:105)

Cümə günü ziyarətindən

Əssəlamu ələykə Ya Əynəl Həyat