Biz Zikrdən sonra Zəburda da yer üzünə yalnız mənim saleh bəndələrimin varis olacağını yazmışdıq. (Ənbiya:105)

Həsrətin dərdlərimi üstələdi

Ey İmam Zaman!