Biz Zikrdən sonra Zəburda da yer üzünə yalnız mənim saleh bəndələrimin varis olacağını yazmışdıq. (Ənbiya:105)

İmam Zaman (ə.f.) haqqında doğru inanc

İmam Zaman (ə.f.)