Biz Zikrdən sonra Zəburda da yer üzünə yalnız mənim saleh bəndələrimin varis olacağını yazmışdıq. (Ənbiya:105)

İlahi əzuməl bəla (Fərəc duası)

Vədolunmuş Məhdi