Biz Zikrdən sonra Zəburda da yer üzünə yalnız mənim saleh bəndələrimin varis olacağını yazmışdıq. (Ənbiya:105)

İmam Məhdi (ə.f.) doğulub h.255

Ya Sahibəz Zaman