Biz Zikrdən sonra Zəburda da yer üzünə yalnız mənim saleh bəndələrimin varis olacağını yazmışdıq. (Ənbiya:105)

İmam Zaman (ə.f.) Quranda

İbrahim 45, Ənfal 39, Yunus 20