Biz Zikrdən sonra Zəburda da yer üzünə yalnız mənim saleh bəndələrimin varis olacağını yazmışdıq. (Ənbiya:105)

Həzrəti Məhdiyə (ə.f.) aid iradlara cavab (18-25)

Ya Məhdi