Biz Zikrdən sonra Zəburda da yer üzünə yalnız mənim saleh bəndələrimin varis olacağını yazmışdıq. (Ənbiya:105)

Həzrəti Məhdi (ə.f.) | doğulmayıb və doğulacaq şübhəsi

Ya Məhdi