İlahi Əzuməl Bəla (Fərəc duası)

 

İlahi! Əzuməl bəla və bərihəl xəfa
İlahi! bəlalar böyüdü (çoxaldı) və sirlər aşkarlandı
vənkəşəfəl ğita vənqətər-rəca
pərdələr aradan götürüldü və ümidlər kəsildi
və daqətil-ərdu və muniətis-səma
yer (bizə) daraldı, göylər (öz nemətini) əsirgədi
Və əntəl mustəanu və iləykəl-muştəka
kömək istənilən yalnız Sənsən və şikayətlər yalnız Sənə olunur
Və ələykəl muəvvəlu fiş-şiddəti vər-rəxa.
Çətinliklərdə və asanlıqda yalnız Sənə güvənilir
Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd
İlahi! Muhəmməd və Ali Muhəmmədə salam və salavat göndər
Ulil əmrilləziynə fərəztə ələyna taətəhum
Bizlərə, əmr sahiblərimizin itaətlərini vacib etdin
və ərrəftəna bizalikə mənzilətəhum
bununla da onların məqamını bizə tanıtdırdınız
Fəfərric ənna bihəqqihim fərəcən acilən qəriba
Onların haqqına xatir bizləri tezliklə və təcili olaraq çətinliklərdən qurtar
(İmamın qeybdə olması çətinliyindən)
kələmhil bəsər əv huvə əqrəb
bir göz qırpımında və ondan da tez
Ya Muhəmmədu Ya Əli, Ya Əliyyu Ya Muhəmməd
Ya Muhəmməd! Ya Əli! Ya Əli! Ya Muhəmməd!
İkfiyani fə innəkuma kafiyan, vənsurani fə innəkuma nasiran
Mənə kifayət edin. Həqiqətən də, Siz kifayət edənsiniz  Mənə kömək edin. Həqiqətən də, Siz kömək edənsiniz.
Ya Mövlana ya Sahibəzzəman
Ey mənim Mövlam, ey Sahibəzzaman!
Əlğəvs, Əlğəvs, Əlğəvs
Fəryadıma çat, Fəryadıma çat,Fəryadıma çat ! (çığırtıma cavab verin)
Ədrikni, Ədrikni, Ədrikni
Məni dərk edin, Məni dərk edin, Məni dərk edin
(mənimlə birlikdə olun, məni qəbul edin, məni tapın)
Əs-saət, Əs-saət, Əs-saət
Elə bu saatda, Elə bu saatda, Elə bu saatda (indicə)
Əl-əcəl, Əl-əcəl, Əl-əcəl
Təcili, Təcili, Təcili
Ya ərhəmər Rahimin, bihəqqi Muhəmmədin və alihit-tahirin.
Ey rəhimlilərin ən rəhimlisi, Muhəmməd və Ali Muhəmmədin haqqına xatır

 

 

Paylaş

Populyar

İmam Zamanı (ə.f.) dua et!

İlahi Əzuməl Bəla (Fərəc duası)

İmam Məhdinin (ə.s.) həyatı

Həzrəti Məhdinin (ə.s.) ləqəbləri

Yəmani və zühurun əlamətləri

Yəmani və zühurun əlamətləri

İmam Zamanın (ə) qeybə çəkilməsi

Peyğəmbərlərin qeybi

Şübhələrə cavab

Əhli sünnətin Həzrəti Məhdi (ə.f.) haqqında gətirdiyi iradlara cavab (1-8)

Saxta peyğəmbərliyə cavablar

Ən üstün Peyğəmbərdən sonra peyğəmbər gələ bilərmi?

Şübhələrə cavab

Əhli Sünnəyə görə itaəti vacib olan və ondan üz döndərməklə küfrə səbəb olacaq şəxs üçün zəmanəmizin imamı kimdir?

Bəhailik (Babilik)

Qəzvinli Zərrintac Tahirə kimdir? (Bəhailiyin təbliğ metodikasına nümunə qadın)

Həzrəti Məhdi (ə.f.) qarşısındakı vəzifələrimiz

İmam Zamanı (ə.f.) dua etmək

İmam Məhdinin (ə.s.) həyatı

Atası İmam Həsən Əskəri (ə.s.)