İmam Hasan Asgari (as)

İmam-ı Zaman (af)’in babası olan 11. İmam Hasan Asgari hicri 232. yılda Rebius-sani ayının 8’inde Medine’de Dünya’ya gelmiştir. Babası İmam Aliyen Nagi’dir. Annesi ise hanım Hüdeysi’dir. İmam Hasan Asgar (as)’in imamet zamanı babası İmam Aliyen Nagi (as)’nin Abbasî hilafeti zamanında zehirlenerek şehit olmasından sonra başlıyor. O da babası gibi abbasi hilafeti döneminde yaşıyor ve imamların hepsinde olduğu gibi bir çok eziyete maruz kalıyor. İmam Hasan Asgari (as), İmam Zaman (af)’in babası olduğu için sürekli asker gözetimindeydi ve daima takip ediliyordu.

Abbasi hilafeti zamanında İmam Aliyen Nagi (as)’i ve ailesini aralarında oğlu İmam Hasan Asgari(as) ile beraber daha ciddi nezaret altında tutmak için Irak’ın Samira şehrine zorla getirdiler. İmam ömrünün sonlarına kadar Samira şehrinde nezaret altında yaşadı.

Halife Mutemid nezaret altında olsa bile İmam Hasan Asgari (as)’nin etkisinden korkarak onu haps ediyordu. Baskıları etki etmeyince Onu hicri 260. yılının Rebiul-evvel ayında zehirleyerek şehit etti. İmam Hasan Asgari (as)’in mübarek mezarı Samira’daki evinde babası İmam Hadi (as)’in yanında yer almaktadır.

Tarihten ve hadislerden anlıyoruz ki, Peygamberimiz (sav) ve İmamlarımız (as), 12. İmamımız Hz. Mehdi (af)’i her zaman anlatmışlardır ve Müslümanlara, onlara itaat etmelerini buyurmuşlardır. İmam Hasan Asgari (as), İmam-ı Zaman (af)’in tanınması ve gaybet zamanının zorluklarının azalması için bir çok faaliyet göstermiştir. Mesela gaybet zamanına hazırlık maksadı ile İmam Hasan Asgari (as) şiaları ile naibler vasıtasıyla irtibat kuruyordu. Sonradan bu naiblerin bazıları küçük gaybet döneminde de İmam-ı Zaman (af) ile şiaları arasında da vasıta olmuştur. Böylece İmam Hasan Asgari(sa) şialarına küçük gaybet döneminde görevlerinin neden irtibat olduğunu öğretmiş oldu.

Aynı zamanda büyük gaybet döneminde de Müslümanların daha fazla zorluklar çekmemeleri için öğrencilerine özellikle eğitim vererek onları kitaplar yazmaya teşvik ediyordu. Öyle ki Şeyh Tusi, Rical kitabında O Hazretin yüzden fazla öğrencisini nakl etmiştir.

Paylaş

Populyar

İmam Zamanı (ə.f.) dua et!

İlahi Əzuməl Bəla (Fərəc duası)

İmam Məhdinin (ə.s.) həyatı

Həzrəti Məhdinin (ə.s.) ləqəbləri

Yəmani və zühurun əlamətləri

Yəmani və zühurun əlamətləri

İmam Zamanın (ə) qeybə çəkilməsi

Peyğəmbərlərin qeybi

Şübhələrə cavab

Əhli sünnətin Həzrəti Məhdi (ə.f.) haqqında gətirdiyi iradlara cavab (1-8)

Saxta peyğəmbərliyə cavablar

Ən üstün Peyğəmbərdən sonra peyğəmbər gələ bilərmi?

Şübhələrə cavab

Əhli Sünnəyə görə itaəti vacib olan və ondan üz döndərməklə küfrə səbəb olacaq şəxs üçün zəmanəmizin imamı kimdir?

Həzrəti Məhdi (ə.f.) qarşısındakı vəzifələrimiz

İmam Zamanı (ə.f.) dua etmək

Bəhailik (Babilik)

Qəzvinli Zərrintac Tahirə kimdir? (Bəhailiyin təbliğ metodikasına nümunə qadın)

İmam Məhdinin (ə.s.) həyatı

Atası İmam Həsən Əskəri (ə.s.)