Biz Zikrdən sonra Zəburda da yer üzünə yalnız mənim saleh bəndələrimin varis olacağını yazmışdıq. (Ənbiya:105)
 • Şübhələrə cavab

  İmam Zamanın (ə.f.) bizə nə kimi faydası vardır?

  Həzrəti Məhdi (ə.f.) buyurub: Qeybət zamanında Məndən faydalanmaq bulud arxasında olan Günəşdən faydalanmaq kimidir. (Biharul Ənvar c.53. səh.180 )

  Oxu
 • İmam Zaman (ə.f.) hədislərdə

  İmam Zaman (ə.f.) Nəhcül bəlağədə

  İmam Əli (ə): Dünya pis xasiyyətli və dişləyən dəvənin öz balasına tərəf qayıtması kimi Bizə qayıdaraq mehribanlıq edəcək.

  Oxu
 • Şübhələrə cavab

  Zühurun tezləşməsi üçün zülmü çoxaltmaq lazımdırmı?

  İmam Baqir (ə) buyurub: (Zühur) Ələmətləri görənədək öz yerində qərar tut, nə əlini, nə də ayağını tərpətmə.

  Oxu
 • İmam Zaman (ə.f.) Quranda

  İmam Zaman (ə.f.) Quranda (3)

  Onlar özlərinə vəd olunmuş (əzabı) gördükləri zaman kimin köməkçisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu biləcəklər. (Cin surəsi, 24)

  Oxu
 • İmam Zaman (ə.f.) Quranda

  İmam Zaman (ə.f.) Quranda (2)

  Əgər möminsinizsə, Allahın saxladığı sizin üçün daha xeyirlidir. Mən sizin üstünüzdə gözətçi deyiləm. (Hud 86)

  Oxu
 • İmam Zaman (ə.f.) Quranda

  İmam Zaman (ə.f.) Quranda (1)

  Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal-dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayarıq. Səbr edənlərə müjdə ver. (Bəqərə 155)

  Oxu
Image

Bəhailik (Babilik)

Qəzvinli Zərrintac Tahirə kimdir? (Bəhailiyin təbliğ metodikasına nümunə qadın)

Birdən, Tahirə hicabsız, bəzənib-düzənmiş halda məclisə daxil oldu. Məclis iştirakçıları bunu görüb dəhşətə gəldilər.

 • Vədolunmuş

 • 2020-06-29
 • 136
Image

Şübhələrə cavab

Əhli Sünnəyə görə itaəti vacib olan və ondan üz döndərməklə küfrə səbəb olacaq şəxs üçün zəmanəmizin imamı kimdir?

“Hər kim imamsız (İmamı olmadan) ölsə, cahiliyyət ölümü ilə ölmüşdür.” (Əhməd ibni Hənbəl “Müsnədü-Əhməd” 4/96)

 • Vədolunmuş

 • 2020-06-26
 • 148
Image

Şübhələrə cavab

Niyə namaz qılmırıq?

İmam Zaman (ə.f.) buyurub: Şeytanı yerə vurub alçaldan əməllərdən heç biri namazdan üstün deyildir.

 • Vədolunmuş

 • 2020-04-24
 • 408
Image

Bəhailik (Babilik)

Bəhailik missioner təşkilatdırmı? Missioner təşkilatların aktiv zamanları və şəraitləri

İngiltərə krallığının Əbdül Bəhaya etdiyi xüsusi diqqət və qayğı, onların missionerlik məqsədlərini ortaya qoyur.

 • Vədolunmuş

 • 2020-04-20
 • 417
Image

Şübhələrə cavab

İmam Zamanın (ə.f.) bizə nə kimi faydası vardır?

Həzrəti Məhdi (ə.f.) buyurub: Qeybət zamanında Məndən faydalanmaq bulud arxasında olan Günəşdən faydalanmaq kimidir. (Biharul Ənvar c.53. səh.180 )

 • Vədolunmuş

 • 2020-04-10
 • 366
Image

İmam Məhdinin (ə.s.) həyatı

Госпожа Нарджис Хатун (с.а)

Матерью Имама Махди (а) была высокопочтенная Нарджис Хатун (с.а).

 • Vədolunmuş

 • 2020-04-06
 • 206